Se burrice pagasse imposto, o país estaria rico.

Se burrice pagasse imposto, o país estaria rico.