O último sempre paga o pato.

O último sempre paga o pato.