A verdade existe; só se inventa a mentira.

A verdade existe; só se inventa a mentira.